ژرمن شپرد

ژرمن شپرد باهوش و قابل اعتماد

ژرمن شپرد باهوش و قابل اعتماد

ژرمن شپرد ها نمونه باریزی از وفاداری، استقامت و شجاعت هستند که در کل دنیا به عنوان سگ پلیس یا…
دکمه بازگشت به بالا
بستن